تصورات وحشتناک از دنیا در آخرالزمان در بازی ها

تصورات وحشتناک از دنیا در آخرالزمان در بازی ها

آخرالزمان در بازی های ویدیویی در قسمت چهلم برنامه در مورد تصورات غلط و وحشتناک از دنیا و آخرالزمان در بازی های ویدیویی صحبت می کنیم.
دسته بندی:

کلیپ

دانلود قسمت های برنامه 360 (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
360درجه
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 13:0:50
360درجه
سه شنبه 12 تیر 1403 - 21:30:15
360درجه
یک شنبه 10 تیر 1403 - 21:29:40
360درجه
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 13:1:30
360درجه
دو شنبه 4 تیر 1403 - 13:2:15
360درجه
یک شنبه 3 تیر 1403 - 21:30:30
360درجه
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 21:29:50
360درجه
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 21:30:0
360درجه
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 13:3:0
360درجه
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 21:31:30
360درجه
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 13:11:15
360درجه
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 21:30:15
360درجه
جمعه 11 خرداد 1403 - 12:59:58
360درجه
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 13:0:50
برنامه 360درجه
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 13:2:25
360درجه
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 4:24:5
360درجه
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 21:29:30
برنامه 360درجه
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 4:25:50
برنامه 360درجه
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 21:29:55
برنامه 360درجه
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 4:22:35
360درجه
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 21:29:55
360درجه
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
360درجه
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 21:0:50
برنامه 360درجه
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 5:2:50
برنامه 360درجه
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 21:1:0
برنامه 360درجه
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 5:2:20
برنامه 360درجه
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 21:0:0
360درجه
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 12:30:30
360درجه
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 5:7:28
360درجه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 21:0:25
برنامه 360درجه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 12:29:50
برنامه 360درجه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 5:5:35
برنامه 360درجه
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 21:0:30
برنامه 360درجه
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 12:35:10
برنامه 360درجه
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 5:5:50
برنامه 360درجه
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 20:59:35
برنامه 360درجه
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 12:30:40
برنامه 360درجه
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 5:0:45
برنامه 360درجه
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 20:59:50
برنامه 360درجه
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 12:29:0
برنامه 360درجه
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 5:0:35
برنامه 360درجه
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 21:0:20
برنامه 360درجه
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:29:45
برنامه 360درجه
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 5:0:40
360درجه
جمعه 31 فروردین 1403 - 12:30:45
360درجه
جمعه 31 فروردین 1403 - 5:1:50
برنامه 360درجه
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 12:30:50
برنامه 360درجه
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 5:3:5
360درجه
جمعه 18 اسفند 1402 - 12:32:20
برنامه 360 درجه
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 23:0:5
برنامه 360درجه
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 23:1:5
برنامه 360درجه
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 12:30:20
برنامه 360درجه
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 22:59:45
360درجه
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 23:1:5
برنامه 360درجه
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 22:59:45
برنامه 360درجه
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 12:29:30
برنامه 360درجه
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 23:0:55
برنامه 360درجه
جمعه 4 اسفند 1402 - 12:31:7
برنامه 360درجه
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 23:0:50
برنامه 360درجه
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 12:29:36
برنامه 360درجه
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 23:0:45
برنامه 360درجه
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 12:29:52
برنامه 360درجه
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 23:0:45
360درجه
جمعه 27 بهمن 1402 - 12:32:15
360درجه
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 22:59:35
برنامه 360درجه
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 12:30:23
برنامه 360درجه
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 23:0:31
برنامه 360درجه
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 12:32:0
برنامه 360درجه
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 22:59:30
360درجه
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 12:32:5
360درجه
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 7:0:12
برنامه 360درجه
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 12:31:35
360درجه
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 6:59:10
برنامه 360درجه
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 22:59:45
360درجه
جمعه 6 بهمن 1402 - 12:30:5
360درجه
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 22:59:31
برنامه 360درجه
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 12:32:10
برنامه 360درجه
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 6:58:35
برنامه 360درجه
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 22:59:35
برنامه 360درجه
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 12:32:42
برنامه 360درجه
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 7:0:1
برنامه 360درجه
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 22:59:31
360درجه
جمعه 29 دی 1402 - 12:30:25
برنامه 360 درجه
پنج شنبه 28 دی 1402 - 23:2:53
برنامه 360 درجه
پنج شنبه 28 دی 1402 - 12:30:41
برنامه 360 درجه
پنج شنبه 28 دی 1402 - 6:59:30
برنامه 360 درجه
چهار شنبه 27 دی 1402 - 23:0:35
برنامه 360 درجه
چهار شنبه 27 دی 1402 - 12:29:50
برنامه 360 درجه
سه شنبه 26 دی 1402 - 23:0:13
برنامه 360 درجه
شنبه 9 دی 1402 - 13:0:35
برنامه 360 درجه
جمعه 8 دی 1402 - 23:0:58
360درجه
جمعه 8 دی 1402 - 12:29:35
360درجه
پنج شنبه 7 دی 1402 - 22:59:30
360درجه
پنج شنبه 7 دی 1402 - 12:41:55
360درجه
چهار شنبه 6 دی 1402 - 23:3:25
360درجه
چهار شنبه 6 دی 1402 - 12:46:16
360درجه
سه شنبه 5 دی 1402 - 22:59:48
360درجه
سه شنبه 5 دی 1402 - 12:39:40
360درجه
دو شنبه 4 دی 1402 - 12:41:43
360درجه
یک شنبه 3 دی 1402 - 23:0:44
360درجه
یک شنبه 3 دی 1402 - 12:40:5
360درجه
شنبه 2 دی 1402 - 22:59:55
برنامه 360درجه
شنبه 2 دی 1402 - 12:39:27
برنامه 360درجه
جمعه 1 دی 1402 - 23:0:7
360درجه
جمعه 1 دی 1402 - 12:34:40
360درجه
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 12:39:12
360درجه
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 23:9:57
360درجه
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 12:38:37
360درجه
سه شنبه 28 آذر 1402 - 23:0:38
360درجه
سه شنبه 28 آذر 1402 - 12:40:5
360درجه
دو شنبه 27 آذر 1402 - 22:59:42
360درجه
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 12:37:28
360درجه
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 23:1:1
360درجه
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 12:32:51
360درجه
سه شنبه 21 آذر 1402 - 12:35:54
360درجه
دو شنبه 20 آذر 1402 - 23:0:56
360درجه
دو شنبه 20 آذر 1402 - 12:34:53
360درجه
یک شنبه 19 آذر 1402 - 22:59:44
360درجه
یک شنبه 19 آذر 1402 - 12:33:9
360درجه
شنبه 18 آذر 1402 - 23:8:15
360درجه
شنبه 18 آذر 1402 - 12:30:15
360درجه
جمعه 17 آذر 1402 - 22:59:50
360درجه
جمعه 17 آذر 1402 - 12:37:39
360درجه
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 23:0:29
360درجه
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 12:29:55
360درجه
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 23:0:27
360درجه
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 12:30:11
360درجه
سه شنبه 14 آذر 1402 - 23:0:35
360‌درجه
سه شنبه 14 آذر 1402 - 12:31:37
360‌درجه
دو شنبه 13 آذر 1402 - 23:1:0
برنامه 360درجه
دو شنبه 13 آذر 1402 - 12:30:10
برنامه 360درجه
یک شنبه 12 آذر 1402 - 22:59:40
360درجه
یک شنبه 12 آذر 1402 - 12:29:50
360درجه
شنبه 11 آذر 1402 - 23:0:25
برنامه 360درجه
شنبه 11 آذر 1402 - 12:31:0
برنامه 360درجه
جمعه 10 آذر 1402 - 22:59:35
360درجه
جمعه 10 آذر 1402 - 12:42:18
360درجه
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 23:7:28
برنامه 360درجه
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 12:29:40
برنامه 360درجه
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 23:0:20
360درجه
جمعه 21 مهر 1402 - 23:0:52
360درجه
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 23:0:59
360درجه
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 12:30:21
360درجه
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 22:59:30
برنامه 360درجه
شنبه 15 مهر 1402 - 12:31:11
برنامه 360درجه
جمعه 14 مهر 1402 - 23:0:10
360درجه
جمعه 14 مهر 1402 - 12:29:25
360درجه
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 23:2:32
360درجه
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 12:30:9
360درجه
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 23:0:38
360درجه
شنبه 8 مهر 1402 - 12:30:2
360درجه
جمعه 7 مهر 1402 - 22:59:56
360درجه
جمعه 7 مهر 1402 - 12:29:57
360درجه
شنبه 1 مهر 1402 - 12:30:31
360درجه
جمعه 31 شهریور 1402 - 23:0:6
360درجه
جمعه 31 شهریور 1402 - 12:30:29
360درجه
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 23:0:29
360درجه
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 12:29:54
360درجه
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 23:0:23
360درجه
شنبه 4 شهریور 1402 - 12:29:55
360درجه
جمعه 3 شهریور 1402 - 22:59:34
360درجه
جمعه 3 شهریور 1402 - 12:29:50
360درجه
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 23:7:44
برنامه 360درجه
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 12:30:9
360 درجه
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 23:0:12
360درجه
شنبه 28 مرداد 1402 - 12:29:46
360درجه
جمعه 27 مرداد 1402 - 23:0:23
360درجه
جمعه 27 مرداد 1402 - 12:31:16
360درجه
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 23:0:17
360درجه
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 12:30:51
360درجه
شنبه 21 مرداد 1402 - 12:30:6
360درجه
جمعه 20 مرداد 1402 - 22:59:36
360درجه
جمعه 20 مرداد 1402 - 12:31:15
360درجه
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 23:0:59
360درجه
جمعه 13 مرداد 1402 - 23:0:12
360درجه
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 23:0:11
برنامه 360درجه
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 23:0:38
360درجه
دو شنبه 12 تیر 1402 - 18:0:20
360درجه
یک شنبه 11 تیر 1402 - 18:0:5
360 درجه
شنبه 10 تیر 1402 - 18:0:16
360درجه
شنبه 10 تیر 1402 - 12:26:14
360درجه
جمعه 9 تیر 1402 - 12:30:31
360درجه
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 23:13:43
360 درجه
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 12:30:36
360 درجه
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 23:13:28
360درجه
دو شنبه 5 تیر 1402 - 18:0:6
360درجه
یک شنبه 4 تیر 1402 - 18:0:6
برنامه 360درجه
شنبه 3 تیر 1402 - 18:0:33
360درجه
شنبه 3 تیر 1402 - 12:30:6
360درجه
جمعه 2 تیر 1402 - 23:12:8
360درجه
جمعه 2 تیر 1402 - 12:29:48
360درجه
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 23:10:33
برنامه 360درجه
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 12:29:49
برنامه 360درجه
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 23:12:37
برنامه 360درجه
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 17:59:16
برنامه 360 درجه
شنبه 27 خرداد 1402 - 17:59:56
360درجه
شنبه 27 خرداد 1402 - 12:30:25
360درجه
جمعه 26 خرداد 1402 - 23:10:9
360درجه
جمعه 26 خرداد 1402 - 12:31:16
360درجه
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 23:11:18
برنامه 360 درجه
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 12:30:48
برنامه 360 درجه
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 23:12:59
برنامه 360‌درجه
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 18:0:1
برنامه‌‌360درجه
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 18:0:8
برنامه 360درجه
شنبه 20 خرداد 1402 - 18:0:19
360درجه
شنبه 20 خرداد 1402 - 12:29:55
360درجه
جمعه 19 خرداد 1402 - 23:2:12
360درجه
جمعه 19 خرداد 1402 - 12:29:42
360درجه
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 23:0:39
360درجه
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 12:29:41
360درجه
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 23:0:21
360درجه
جمعه 12 خرداد 1402 - 23:0:41
360درجه
جمعه 12 خرداد 1402 - 12:30:35
360درجه
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 23:0:16
360درجه
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 12:30:0
برنامه 360درجه
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 23:0:42
برنامه 360درجه
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 18:0:5
برنامه 360درجه
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 18:0:19
برنامه 360درجه
شنبه 6 خرداد 1402 - 18:0:42
برنامه 360درجه
شنبه 6 خرداد 1402 - 12:30:51
360درجه
جمعه 5 خرداد 1402 - 22:59:43
360درجه
جمعه 5 خرداد 1402 - 12:30:4
360درجه
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 23:0:13
360درجه
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 12:30:10
برنامه 360درجه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 22:59:50
برنامه 360درجه
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 17:59:43
360درجه
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 17:59:39
360درجه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 12:30:26
360درجه
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 23:0:49
360درجه
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 12:29:34
360درجه
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 22:59:28
360درجه
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 12:30:19
360درجه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 22:59:51
360درجه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 12:30:51
360درجه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 23:0:22
360درجه
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 12:30:28
360درجه
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 23:2:33
360درجه
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 12:30:10
360درجه
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 23:1:58
360درجه
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 12:30:24
360درجه
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 23:2:23

اخبار

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها