شهید جمهور

ویژه برنامه شهادت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه

کلیپ

دانلود قسمت های شهید جمهور (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
شهدای خدمت
شنبه 9 تیر 1403 - 19:37:43
شهدای خدمت
جمعه 8 تیر 1403 - 19:38:3
شهدای خدمت
جمعه 8 تیر 1403 - 12:1:38
شهدای خدمت
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 23:27:6
شهدای خدمت
یک شنبه 3 تیر 1403 - 12:4:53
شهدای خدمت
شنبه 2 تیر 1403 - 11:59:40
شهدای خدمت
جمعه 1 تیر 1403 - 19:37:50
شهدای خدمت
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 19:42:27
شهدای خدمت
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 11:59:19
شهید جمهور
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:2:43
شهید جمهور
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 2:58:28
شهید جمهور
شنبه 26 خرداد 1403 - 19:40:53
شهدای خدمت
شنبه 26 خرداد 1403 - 4:50:44
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 22:0:15
شهدای خدمت
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 11:58:25
شهید جمهور (بازپخش)
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 4:1:20
شهید جمهور
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 18:20:7
شهید جمهور (بازپخش)
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 14:29:50
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 22:0:15
شهید جمهور
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 19:49:41
شهدای خدمت
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 12:15:30
شهید جمهور (بازپخش)
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 4:4:35
شهدای خدمت
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 20:55:20
شهید جمهور
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 16:50:0
شهید جمهور (بازپخش)
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 14:30:50
شهدای خدمت
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 12:15:7
شهید جمهور (زنده)
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 22:0:0
شهدای خدمت
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 11:59:13
شهدای خدمت
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 3:27:51
شهدای خدمت
شنبه 19 خرداد 1403 - 11:42:39
شهدای خدمت
شنبه 19 خرداد 1403 - 6:42:41
شهدای خدمت
جمعه 18 خرداد 1403 - 23:42:6
شهید جمهور
جمعه 18 خرداد 1403 - 20:41:31
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 21:59:50
شهید جمهور
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 16:45:47
شهدای خدمت
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 11:44:47
شهید جمهور
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 9:51:32
شهدای خدمت
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 6:45:29
شهدای خدمت
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 23:44:29
شهید جمهور (بازپخش)
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 14:29:40
شهدای خدمت
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 13:27:10
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 22:0:40
شهدای خدمت
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 15:53:31
شهدای خدمت
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 11:41:47
شهدای خدمت
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 6:39:35
شهید جمهور
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 5:51:43
شهید جمهور
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 5:25:43
شهید جمهور (بازپخش)
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 4:1:10
شهید جمهور
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 0:55:51
شهدای خدمت
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 23:41:55
شهدای خدمت
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 21:25:8
شهید جمهور (بازپخش)
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 14:29:49
شهید جمهور (زنده)
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 7:59:58
شهید جمهور (زنده)
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 22:0:0
شهید جمهور
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 11:52:24
شهید جمهور
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 6:51:12
شهدای خدمت
شنبه 12 خرداد 1403 - 15:19:46
شهدای خدمت
شنبه 12 خرداد 1403 - 12:26:46
شهید جمهور
شنبه 12 خرداد 1403 - 10:52:37
شهید جمهور
شنبه 12 خرداد 1403 - 7:53:47
شهید جمهور (بازپخش)
شنبه 12 خرداد 1403 - 4:12:46
شهید جمهور
جمعه 11 خرداد 1403 - 19:56:5
شهدای خدمت
جمعه 11 خرداد 1403 - 18:49:15
شهید جمهور (بازپخش)
جمعه 11 خرداد 1403 - 14:59:30
شهید جمهور
جمعه 11 خرداد 1403 - 13:22:57
شهید جمهور
جمعه 11 خرداد 1403 - 6:50:15
شهید جمهور
جمعه 11 خرداد 1403 - 3:20:24
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 23:0:10
شهدای خدمت
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 14:28:0
شهید جمهور
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 13:25:45
شهید جمهور
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 13:21:29
شهدای جمهور
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 12:26:28
شهدای خدمت
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 11:50:44
شهید جمهور
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 7:55:2
شهید جمهور
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 3:20:9
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 22:58:12
شهدای خدمت
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 22:56:16
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 21:56:30
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 19:55:45
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 19:49:27
شهدای خدمت
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 19:26:15
شهدای خدمت
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 16:50:5
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 9:51:20
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 8:55:16
شهید جمهور
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 3:58:16
شهید جمهور
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 19:54:2
شهید جمهور
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 15:50:31
شهید جمهور
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 12:15:43
شهید جمهور
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 1:56:8
شهید جمهور
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 0:59:30
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 23:58:30
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 19:45:10
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 15:57:0
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 15:26:30
شهید جمهور (بازپخش)
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 14:31:0
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 9:50:23
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 8:55:46
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 3:27:37
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 3:24:11
شهید جمهور
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 0:0:0
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 23:58:10
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 19:46:55
شهدای جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 17:55:57
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 16:57:1
شهدای جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 15:55:39
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 15:49:43
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 15:26:0
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 13:26:15
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 12:58:16
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 12:15:53
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 11:48:11
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 11:35:6
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 8:53:5
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 6:59:49
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 6:34:51
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 3:57:50
شهید جمهور
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 3:25:55
شهدای جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 23:36:17
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 19:26:36
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 18:25:53
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 17:55:32
شهدای جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 16:56:35
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 16:50:25
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 11:48:31
شهدای جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 10:50:43
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 10:18:18
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 8:55:31
شهید جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 7:59:42
شهدای جمهور
شنبه 5 خرداد 1403 - 3:57:18
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 20:58:41
شهید جمهور (زنده)
جمعه 4 خرداد 1403 - 19:59:50
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 19:56:19
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 19:43:17
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 19:25:19
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 17:50:45
شهید جمهور (زنده)
جمعه 4 خرداد 1403 - 16:0:15
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 13:54:39
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 13:53:16
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 13:52:44
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 12:57:50
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 12:15:55
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 11:52:42
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 10:45:28
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 10:27:59
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 8:56:45
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 6:51:41
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 5:53:55
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 3:27:22
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 2:52:34
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 2:17:19
شهید جمهور
جمعه 4 خرداد 1403 - 1:22:18
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 23:55:10
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 21:56:38
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 21:0:25
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 20:55:40
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 19:57:57
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 19:44:19
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 19:15:41
شهید جمهور
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 19:15:3
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 17:0:3
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 16:0:0
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 13:30:30
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 11:1:0
شهید جمهور (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 7:30:37
شهید جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 21:55:45
شهید جمهور (زنده)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 21:0:45
شهید جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 19:43:33
شهید جمهور (زنده)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 16:30:59
شهید جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 16:21:37
شهید جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 12:17:14
شهید جمهور (زنده)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 6:4:20
شهید جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 0:47:8
شهدای جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 0:43:43
شهید جمهور
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 0:21:17
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 21:0:25
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 19:0:5
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 18:29:35
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 17:1:20
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 12:14:50
شهدای جمهور
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 10:49:44
شهید جمهور (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 9:0:0
شهدای جمهور
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 7:56:36
شهدای جمهور
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 3:38:40

گالری

اخبار

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها