آیا قانون تسهیل مجوز کسب و کار، امضای طلایی را باطل کرد؟

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون برای تسهیل کسب و کار ایجاد شده است البته ممکن است در جاهایی تعارض منافع وجود داشته باشد. به همین دلیل همه دستگاه‌ها برای همکاری حاضر نشدند، در بسیاری از مواقع ناخواسته به سمت قوانین و مقرراتی میرویم که ممکن است نیاز به امضای طلایی داشته باشیم.
دو شنبه 20 آذر 1402

ادامه...

رکورد بی‌سابقه افزایش آلودگی هوا در یک سال

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا گفت: براساس مطالعاتی که در دانشکده بهداشت و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادیم، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در شهری مثل تهران، ۲۶ درصد آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است.
یک شنبه 19 آذر 1402

ادامه...

رکورد بی‌سابقه افزایش آلودگی هوا در یک سال

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا گفت: براساس مطالعاتی که در دانشکده بهداشت و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادیم، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در شهری مثل تهران، ۲۶ درصد آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است.
یک شنبه 19 آذر 1402

ادامه...

مصرف نامتعارف گاز در بخش تجاری

مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: مصرف گاز در بخش‌های تجاری طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است و نزدیک به ۲۵ میلیون متر مکعب مصرف نامتعارف وجود دارد
سه شنبه 14 آذر 1402

ادامه...

تخلف حداکثری از اجرای قانون و سکوت قوه قضائیه!

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: علیرغم اینکه در این قانون قوه قضائیه شعبات بسیار زیادی را برای شناسایی جرم مجرمین ترک فعل و متخلفین قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشخص کرده ثری از قوه قهریه در اینکار نمی‌بینیم.
دو شنبه 13 آذر 1402

ادامه...

<< < ... 6 7 8 9 > >>