تخلف دانشگاه آزاد و شهرداری‌های در ارائه اطلاعات مالی

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی گفت: بخش زیادی از شرکت‌های دولتی اطلاعاتشان را تا امروز در سامانه سما بارگزاری کرده‌اند ولی بخشی در وارد کردن این اطلاعات تخلف می‌کنند مثل دانشگاه آزاد، شهرداری‌های کلانشرها مثل تهران و اصفهان و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها که جزو متخلف‌ها هستند.
دو شنبه 15 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>