تصویر شرق در هالیوود

فیلم سازان جوان شرقی برای ورود به اسکار، طبق خوشامد آمریکایی ها باید فیلم بسازند که در آن آسیایی ها همیشه در طبقه منفی و فقر باشند و آمریکا در پنت هوس و جلال و عظمت باشد. این تصویری است که در فیلم هایی که اخیرا از اسکار جوایز دریافت کردند، می باشد.
پنج شنبه 20 مهر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>