دروغ‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی چه بلایی سر ما می‌آورد؟

حجم زیاد اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای ما بسیار مضر باشد. اولین ویژگی بمباران اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی، بدون فایده بودن و نادرست بودن بسیاری از اطلاعات است. اکثر این اطلاعات منبع مشخصی ندارد.
جمعه 31 شهریور 1402

ادامه...

رسانه بودن هر شخص با آزادی بیان کامل

تأثیر شبکه های اجتماعی بر وقایع سیاسی در قسمت سی و سوم برنامه در مورد قدرت انتقادی شبکه های اجتماعی بر وقایع سیاسی و جهت دادن به شورش های ایجاد شده در جهان صحبت می کنیم.
چهار شنبه 1 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>