حکمی قانونی که معترضان زیادی دارد!

مجله خبری «فرامتن» شنبه 23 دی ماه با موضوعاتی همچون رأی دیوان عدالت اداری در مورد افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، نخستین دوره جایزه با هم وطن و وضعیت عشایر ایران، روی آنتن زنده شبکه افق رفت.
یک شنبه 24 دی 1402

ادامه...

<< < 1 2 > >>