فناوری و بزه‌کاری!

هرچقدر که ابزار‌های ارتباطی بیشتر می‌شود، بزه‌کاری نیز بیشتر می‌شود. جرایم سایبری یکی از این بزه‌کاری‌ها است.
یک شنبه 5 شهریور 1402

ادامه...

جهت دادن شورش ها در شبکه های اجتماعی

تأثیر شبکه های اجتماعی بر وقایع سیاسی در قسمت سی و سوم برنامه در مورد قدرت انتقادی شبکه های اجتماعی بر وقایع سیاسی و جهت دادن به شورش های ایجاد شده در جهان صحبت می کنیم.
شنبه 4 شهریور 1402

ادامه...

شبکه‌های اجتماعی و فشارهای روانی

استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی باعث ایجاد اختلالات روانی و آسیب رسیدن به جسم و حتی مرگ می شود. یکی از اولین اختلالات روانی که استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی با آن رو به رو هستند، فشار روانی است.
جمعه 13 مرداد 1402

ادامه...

<< < 1 > >>