طرح پزشک خانواده از آغاز تاکنون

معاون فنی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: خانه‌های بهداشت سال‌ها ارائه خدمت کردند اما یک چالش اساسی ما بحث تغییر الگوی بیماری‌ها بود که ما توانسته بودیم بیماری‌های واگیردار را کنترل یا ریشه کن کنیم اما بیماری‌های قلبی، دیابت و ... روز به روز بیشتر می‌شد که نیاز بود مدل ارائه خدمت تغییر کند و نقش پزشک در این موضوع بسیار پررنگ شود.
چهار شنبه 29 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>