نگاه جنسیتی در مناصب مدیریتی وزارتخانه‌ها باید برداشته شود

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در وزارتخانه ها میزان حضور زنان در مناصب مدیریتی بسیار کم است. من معتقدم که از افراد متخصص بودن نگاه به جنسیت باید استفاده کرد و بسیاری از بانوان ایرانی توانمندی های خیلی خوب دارند که باید از آنها استفاده شود.
چهار شنبه 15 شهریور 1402

ادامه...

سهم زنان ایرانی از برنامه ششم چه بود؟

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ششم قرار بود اتفاق دیگری را رقم بزند و ما از رویکرد حمایتی صرف در خصوص زنان سرپرست خانوار به توانمندسازی آنان برسیم.
پنج شنبه 29 تیر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>