صحبت های حاج حسین یکتا در مورد بیانات امروز رهبری در مورد قرآن در برنامه

صحبت های حاج حسین یکتا در مورد بیانات امروز رهبری در مورد قرآن در برنامه

دسته بندی:

کلیپ

دانلود قسمت های تکیه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
تکیه (زنده)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 12:10:26
تکیه (زنده)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 12:10:40
تکیه (زنده)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 12:10:20
تکیه (زنده)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 12:10:42
تکیه (زنده)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 10:59:36
تکیه
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 2:31:27
تکیه
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:0:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 1:30:30
تکیه (زنده)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 1:31:15
تکیه (زنده)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
شنبه 18 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
جمعه 17 فروردین 1403 - 1:30:0
تکیه (زنده)
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 1:31:10
تکیه (زنده)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 1:30:10
تکیه (زنده)
جمعه 10 فروردین 1403 - 1:29:25
تکیه (زنده)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 1:29:10
تکیه (زنده)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 1:31:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 1:29:30
تکیه (زنده)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 1:29:45
تکیه (زنده)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
شنبه 4 فروردین 1403 - 1:29:30
تکیه (زنده)
جمعه 3 فروردین 1403 - 1:29:45
تکیه (زنده)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 1:30:10
تکیه (زنده)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 1:29:40
تکیه (زنده)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 1:30:20
تکیه (زنده)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 1:29:35
تکیه (زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 1:31:25
برنامه تکیه (زنده)
شنبه 26 اسفند 1402 - 1:30:15
تکیه (زنده)
جمعه 25 اسفند 1402 - 1:30:40
تکیه
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 12:26:30
تکیه
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 4:49:31
تکیه
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 22:59:50
برنامه تکیه
شنبه 7 بهمن 1402 - 12:26:2
برنامه تکیه
جمعه 6 بهمن 1402 - 23:0:15
برنامه تکیه (بازپخش)
دو شنبه 25 دی 1402 - 12:30:48
برنامه تکیه (زنده)
یک شنبه 24 دی 1402 - 22:0:30
تکیه (زنده)
دو شنبه 27 آذر 1402 - 12:7:30
تکیه (زنده)
یک شنبه 26 آذر 1402 - 22:0:7
برنامه تکیه (زنده)
یک شنبه 26 آذر 1402 - 11:0:36
برنامه تکیه (زنده)
شنبه 25 آذر 1402 - 22:0:46
تکیه (بازپخش)
شنبه 25 آذر 1402 - 12:6:35
تکیه (زنده)
جمعه 24 آذر 1402 - 22:0:5
تکیه (بازپخش)
جمعه 24 آذر 1402 - 12:7:10
تکیه (زنده)
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 22:0:24
تکیه
سه شنبه 7 آذر 1402 - 11:58:47
برنامه تکیه
دو شنبه 6 آذر 1402 - 21:59:43
برنامه تکیه
دو شنبه 6 آذر 1402 - 12:1:0
برنامه تکیه
یک شنبه 5 آذر 1402 - 22:0:10
تکیه (زنده)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 10:0:1
تکیه
یک شنبه 2 مهر 1402 - 5:55:9
تکیه (زنده)
شنبه 1 مهر 1402 - 22:0:28
تکیه
شنبه 1 مهر 1402 - 18:57:34
تکیه (زنده)
شنبه 25 شهریور 1402 - 10:32:56
تکیه (زنده)
شنبه 25 شهریور 1402 - 0:23:18
تکیه (زنده)
جمعه 24 شهریور 1402 - 0:19:25
تکیه (زنده)
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 10:30:28
تکیه (زنده)
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 0:16:5
تکیه (زنده)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 0:22:52
تکیه (زنده)
شنبه 11 شهریور 1402 - 0:22:3
تکیه (زنده)
جمعه 10 شهریور 1402 - 0:29:58
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 0:25:40
تکیه (زنده)
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 23:0:27
تکیه (زنده)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
شنبه 7 مرداد 1402 - 22:59:24
تکیه (زنده)
شنبه 7 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
جمعه 6 مرداد 1402 - 23:0:52
تکیه (زنده)
جمعه 6 مرداد 1402 - 10:0:29
تکیه (زنده)
جمعه 6 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 22:59:41
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 10:1:52
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 23:0:19
تکیه (بازپخش)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 13:0:24
تکیه (زنده)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 23:0:45
برنامه تکیه (بازپخش)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 13:0:19
برنامه تکیه (بازپخش)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 13:0:16
برنامه تکیه (زنده)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 22:59:32
برنامه تکیه (بازپخش)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 13:1:17
تکیه (زنده)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 22:59:22
برنامه تکیه (بازپخش)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 12:59:48
تکیه (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
شنبه 31 تیر 1402 - 23:0:38
برنامه تکیه (بازپخش)
شنبه 31 تیر 1402 - 12:59:58
تکیه (زنده)
شنبه 31 تیر 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
جمعه 30 تیر 1402 - 23:0:4
برنامه تکیه (بازپخش)
جمعه 30 تیر 1402 - 13:0:22
تکیه (زنده)
جمعه 30 تیر 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 23:0:10
تکیه (بازپخش)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 13:0:21
تکیه (زنده)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 27 تیر 1402 - 23:0:16
برنامه تکیه
دو شنبه 5 تیر 1402 - 13:33:33
برنامه تکیه
یک شنبه 4 تیر 1402 - 21:2:52
برنامه تکیه
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 13:29:49
برنامه تکیه
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 21:0:2

گالری

اخبار

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها