حضور آریایی‌های اصیل در بزرگترین اجتماع بشری با فتوشاپ!!!

حضور آریایی‌های اصیل در بزرگترین اجتماع بشری با فتوشاپ!!!

دسته بندی:
برچسب :

کلیپ

دانلود قسمت های تکیه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
تکیه (زنده)
جمعه 25 خرداد 1403 - 12:11:20
تکیه
جمعه 25 خرداد 1403 - 1:59:54
تکیه
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 21:0:30
تکیه
جمعه 18 خرداد 1403 - 12:30:40
تکیه
جمعه 18 خرداد 1403 - 1:57:41
تکیه
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 21:0:50
تکیه (زنده)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 12:10:26
تکیه (زنده)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 12:10:40
تکیه (زنده)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 12:10:20
تکیه (زنده)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 12:10:42
تکیه (زنده)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 10:59:36
تکیه
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 2:31:27
تکیه
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:0:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 1:30:30
تکیه (زنده)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 1:31:15
تکیه (زنده)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
شنبه 18 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
جمعه 17 فروردین 1403 - 1:30:0
تکیه (زنده)
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 1:31:10
تکیه (زنده)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 1:30:10
تکیه (زنده)
جمعه 10 فروردین 1403 - 1:29:25
تکیه (زنده)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 1:29:10
تکیه (زنده)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 1:31:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 1:29:30
تکیه (زنده)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 1:29:45
تکیه (زنده)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 1:29:55
تکیه (زنده)
شنبه 4 فروردین 1403 - 1:29:30
تکیه (زنده)
جمعه 3 فروردین 1403 - 1:29:45
تکیه (زنده)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 1:30:10
تکیه (زنده)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 1:29:40
تکیه (زنده)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 1:30:20
تکیه (زنده)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 1:29:35
تکیه (زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 1:31:25
برنامه تکیه (زنده)
شنبه 26 اسفند 1402 - 1:30:15
تکیه (زنده)
جمعه 25 اسفند 1402 - 1:30:40
تکیه
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 12:26:30
تکیه
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 4:49:31
تکیه
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 22:59:50
برنامه تکیه
شنبه 7 بهمن 1402 - 12:26:2
برنامه تکیه
جمعه 6 بهمن 1402 - 23:0:15
برنامه تکیه (بازپخش)
دو شنبه 25 دی 1402 - 12:30:48
برنامه تکیه (زنده)
یک شنبه 24 دی 1402 - 22:0:30
تکیه (زنده)
دو شنبه 27 آذر 1402 - 12:7:30
تکیه (زنده)
یک شنبه 26 آذر 1402 - 22:0:7
برنامه تکیه (زنده)
یک شنبه 26 آذر 1402 - 11:0:36
برنامه تکیه (زنده)
شنبه 25 آذر 1402 - 22:0:46
تکیه (بازپخش)
شنبه 25 آذر 1402 - 12:6:35
تکیه (زنده)
جمعه 24 آذر 1402 - 22:0:5
تکیه (بازپخش)
جمعه 24 آذر 1402 - 12:7:10
تکیه (زنده)
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 22:0:24
تکیه
سه شنبه 7 آذر 1402 - 11:58:47
برنامه تکیه
دو شنبه 6 آذر 1402 - 21:59:43
برنامه تکیه
دو شنبه 6 آذر 1402 - 12:1:0
برنامه تکیه
یک شنبه 5 آذر 1402 - 22:0:10
تکیه (زنده)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 10:0:1
تکیه
یک شنبه 2 مهر 1402 - 5:55:9
تکیه (زنده)
شنبه 1 مهر 1402 - 22:0:28
تکیه
شنبه 1 مهر 1402 - 18:57:34
تکیه (زنده)
شنبه 25 شهریور 1402 - 10:32:56
تکیه (زنده)
شنبه 25 شهریور 1402 - 0:23:18
تکیه (زنده)
جمعه 24 شهریور 1402 - 0:19:25
تکیه (زنده)
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 10:30:28
تکیه (زنده)
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 0:16:5
تکیه (زنده)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 0:22:52
تکیه (زنده)
شنبه 11 شهریور 1402 - 0:22:3
تکیه (زنده)
جمعه 10 شهریور 1402 - 0:29:58
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 0:25:40
تکیه (زنده)
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 23:0:27
تکیه (زنده)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
شنبه 7 مرداد 1402 - 22:59:24
تکیه (زنده)
شنبه 7 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
جمعه 6 مرداد 1402 - 23:0:52
تکیه (زنده)
جمعه 6 مرداد 1402 - 10:0:29
تکیه (زنده)
جمعه 6 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 22:59:41
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 10:1:52
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 23:0:19
تکیه (بازپخش)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 13:0:24
تکیه (زنده)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 23:0:45
برنامه تکیه (بازپخش)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 13:0:19
برنامه تکیه (بازپخش)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 13:0:16
برنامه تکیه (زنده)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 22:59:32
برنامه تکیه (بازپخش)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 13:1:17
تکیه (زنده)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 22:59:22
برنامه تکیه (بازپخش)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 12:59:48
تکیه (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
شنبه 31 تیر 1402 - 23:0:38
برنامه تکیه (بازپخش)
شنبه 31 تیر 1402 - 12:59:58
تکیه (زنده)
شنبه 31 تیر 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
جمعه 30 تیر 1402 - 23:0:4
برنامه تکیه (بازپخش)
جمعه 30 تیر 1402 - 13:0:22
تکیه (زنده)
جمعه 30 تیر 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 0:0:0
برنامه تکیه (زنده)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 23:0:10
تکیه (بازپخش)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 13:0:21
تکیه (زنده)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 0:0:0
تکیه (زنده)
سه شنبه 27 تیر 1402 - 23:0:16
برنامه تکیه
دو شنبه 5 تیر 1402 - 13:33:33
برنامه تکیه
یک شنبه 4 تیر 1402 - 21:2:52
برنامه تکیه
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 13:29:49
برنامه تکیه
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 21:0:2

گالری

اخبار

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها