حکمی قانونی که معترضان زیادی دارد!

مجله خبری «فرامتن» شنبه 23 دی ماه با موضوعاتی همچون رأی دیوان عدالت اداری در مورد افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان، نخستین دوره جایزه با هم وطن و وضعیت عشایر ایران، روی آنتن زنده شبکه افق رفت.
یک شنبه 24 دی 1402

ادامه...

دادخواهی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: دادخواهی حسب قانون در دادگاه‌ها حضوری و در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است. بنای قانون‌گذار این است که اصل غیر حضوری است اما اگر نیازی بود حسب نیاز می‌تواند حضوری باشد.
سه شنبه 30 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>