الله کرم: زمان تصمیم حیاتی آمریکا رسیده است

حسین الله کرم - استاد دانشگاه: تصمیم آمریکا در این مرحله از جنگ غزه حیاتی است، آن هم در رقابت با روسیه و چین؛ اگر آمریکا می‌خواهد عمر رژیم صهیونیستی را بیشتر کند، باید نیروی زیادی وارد منطقه کند ولی جایگاه ایالات متحده در منطقه از بین می‌رود و امپراطوری روسیه در اروپا و چین در آسیا تثبیت می‌شود.
شنبه 27 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>