رکورد بی‌سابقه افزایش آلودگی هوا در یک سال

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا گفت: براساس مطالعاتی که در دانشکده بهداشت و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادیم، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در شهری مثل تهران، ۲۶ درصد آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است.
یک شنبه 19 آذر 1402

ادامه...

رکورد بی‌سابقه افزایش آلودگی هوا در یک سال

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا گفت: براساس مطالعاتی که در دانشکده بهداشت و پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادیم، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در شهری مثل تهران، ۲۶ درصد آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است.
یک شنبه 19 آذر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>