نقش آفرینی روستاییان در افزایش تولید ناخالص داخلی

رئیس ستاد ملی روز روستا و عشایر گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته روند جمعیتی روستا رو به کاهش بوده و ۲۶ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند‌. اما نکته حائز اهمیت این است که سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی ۲۷.۵ درصد است. به اندازه جمعیت خود و حتی بیشتر در تولید ناخالص داخلی نقش دارند و در واقع توانسته‌اند مولد باشند.
سه شنبه 11 مهر 1402

ادامه...

وظیفه برخی بانک‌ها تعطیل کردن واحدهای صنعتی است!

دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای صنعتی گفت: بیش از سه یا چهار هزار واحد تحت تملک بانک‌هاست و گویی دستی وجود داشته که واحدهای صنعتی را تعطیل کند و برخی از این بانک‌ها انگار وظیفه داشتند این کار را انجام دهند.
چهار شنبه 22 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>