تهدید جدی سلامت در صورت خوابیدن با استرس

یک متخصص طب سنتی گفت: حکما معتقدند که اگر اضطراب یا استرس دارید هرگز با چنین حالتی به خواب نروید. هر کاری کنید تا استرس شما کم و سپس به خواب بروید. اگر کسی با ترس، استرس یا اضطراب بخوابد، صبح که بیدار شود با چالش جدی از خواب بیدار خواهد شد.
جمعه 26 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>