حقوق بشر، دستاویزی برای حقوق غربی!

حسینی مجری به افق فلسطین: به خاطر اتفاقی که در نشریه شارلی ابدو افتاد، تظاهرات و محکومیت‌های زیادی صورت گرفت، امروز 13 هزار نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند و خبری از آن اظهار نظرها نیست، حقوق بشر کجاست؟ محمد مهدی فخری‌زاده - فرزند شهید فخری‌زاده: حقوق بشر برای جریان استکباری، دستاویزی است که بنابر مقتضیات و به نفع خودشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دو شنبه 29 آبان 1402

ادامه...

ذات و ساختار آمریکا نقض حقوق بشر است

معاون تحقیقات و حقوق شهروندی ریاست جمهوری گفت: ذات و ساختار آمریکایی ها ، حذف بومیان است از همان نقطه شروع تاریخ آمریکا بر این اساس بنیان گذاری شد. آمریکایی ها کنواسیون های بین المللی را می نویسند ولی به آن ملحق نمیشوند. و در صدر ناقضین حقوق بشر قرار دارند.
سه شنبه 6 تیر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>