تکیه بر مردم میدان...

برنامه‌های مختلف تلویزیونی با موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، طی این هفته از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.
شنبه 7 مرداد 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 > >>