قانون مالیات بر خانه‌های خالی و آمارهای متناقض

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت: تاکنون حدود هشت میلیارد تومان از خانه‌های خالی مالیات وصول شده است زیرا تا کنون سه مرحله حذفیات از گزارش ۵۱۰ هزار خانه وزارت راه و شهرسازی وجود داشته و امروز تبدیل به ۶۴ هزار خانه شده است.
سه شنبه 23 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>