آیا کنکور تا 5 سال دیگر حذف می‌شود؟

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کنکور زمانی می‌تواند حذف شود که آموزش و پرورش بتواند امتحانات هر سه پایه را به خوبی و باکیفیت برگزار کند. باید اول از نظر محتوایی بتوانیم کنکور را حذف کنیم و از طریق این سازمان (سازمان ملی سنجش و ارزشیابی کیفیت) از لحاظ نهادی مخالفت‌ها برای حذف کنکور بسیار کاهش خواهد یافت. ما امیدواریم که تا پنج سال آینده کنکوری وجود نخواهد داشت.
یک شنبه 30 مهر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>