چنگ‌اندازی صهیونیست‌ها به رسانه‌ها برای بازگرداندن آبروی رفته

یک کارشناس سیاسی گفت: تل آویو برای اینکه بتواند بار این شکستی که خورده است را کم کند، به سمت تصویر سازی می رود. به همین دلیل این حجم از تصویرسازی که می بینیم انعکاسی از شدت شکست در میدان نبرد محاسبه و عملیات است. برای جبران این شکست به سمت تصویر سازی می روند در عینیت و واقعیت نمی توانند صحنه را هدایت کنند، بنابراین به سمت ذهنیت میروند.
یک شنبه 23 مهر 1402

ادامه...

عزاداری شیطان

سیعد آجرلو کارشناس سیاسی درگفتگو با برنامه وارونگی: رسانه‌های معاند زبان گویای رژیم اشغالگر قدس هستند.
شنبه 22 مهر 1402

ادامه...

به بن بست رسیدن دکترین تخریب امنیت ایران

یک کارشناس سیاسی گفت: امروز زمین بازی و آشوب و اغتشاشات تغییر کرده است، رژیم صهیونیستی سال گذشته به دنبال تجزیه ایران، حمله به مرزهای کشور، براندازی حاکمیت و تخریب امنیت ایران بود اما امروز می بینیم که هیمنه پوشالی این رژیم به کلی فروپاشیده شده است.
سه شنبه 18 مهر 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>