کفگیر دشمن در رسانه به ته دیگ خورده!

رضا گنجی کارشناس رسانه درگفتگو با برنامه وارونگی: مگر قرار نبود دشمن در زمینه هسته ای و فروش سلاح با ما به مبارزه بپردازد؟! چه شده که امروز متوسل به دروغ و فریب رسانه‌ای شده است!
شنبه 15 مهر 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>