بررسی راهکارهای افزایش تولید و مهار تورم

برنامه جهان آرا در پخش دوشنبه شب خود با دعوت از سید ياسر جبرائیلی عضو هیات علمی دانشگاه و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع راهکارهای افزایش تولید و مهار تورم پرداخته است.
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402

ادامه...

<< < 1 > >>