بشیر بی آزار: شهروندان فرانسوی به ظن شرکت در تظاهرات ضد اسرائیلی جریمه می‌شوند

در فرانسه، برخی افراد جلوی ایستگاه‌های مترو ایستاده بودند و شهروندان را تنها به ظن حضور یا قصد شرکت در تظاهرات ضد صهیونیستی جریمه می‌کردند؛ دیدیم که این بار آنها همه قواعد و اصول خودشان را هم به این شکل زیر پا گذاشتند.
چهار شنبه 20 تیر 1403

ادامه...

<< < 1 > >>