جنگ کریدورها و بقای کشورها

یک کارشناس مسائل استراتژیک گفت: تنها کشورهایی در آینده زیست خواهند کرد که در کریدورها نقش داشته باشند. باید کنش‌گری فعالانه داشت و از حق خود دفاع کرد.
جمعه 26 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>