خوراک طیب چه نوع غذایی است؟

یک پزشک و محقق طب سنتی گفت: غذایی طیب است که آثار خوب و مفید و شفابخش روی همه ابعاد انسان داشته باشد هم جسم هم روح، از نظر جسمی باعث سلامت باشد از نظر روحی باعث بندگی خدا، اطاعت و تواضع و مهربانی بشود و اثرات خوبی روحی از جسمی مهم تر است.
دو شنبه 22 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>