مقاومت در جنگ رسانه‌ای هم پیروز میدان است

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: رزمنده‌ای که در حال هدف گرفتن تانک رژیم صهیونیستی است در همان لحظه هم تصویربرداری می‌کند و بعد در اتاق‌های مقاومت این فیلم‌ها تنظیم می شود و به دنیا مخابره می‌شود. این جنگ رسانه‌ایست که اتفاقا مقاومت در آن هم پیروز شده است.
پنج شنبه 18 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>