فرار به سمت نجات!

یک کارشناس مذهبی گفت: موقعیت دنیا موقعیت فرار است اگر با تمام وجود اهل فرار به سمت خدا نباشیم، به سمت شیطان و هوای نفسانی است.
دو شنبه 3 مهر 1402

ادامه...

<< < 1 > >>