نگاه جنسیتی در مناصب مدیریتی وزارتخانه‌ها باید برداشته شود

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در وزارتخانه ها میزان حضور زنان در مناصب مدیریتی بسیار کم است. من معتقدم که از افراد متخصص بودن نگاه به جنسیت باید استفاده کرد و بسیاری از بانوان ایرانی توانمندی های خیلی خوب دارند که باید از آنها استفاده شود.
چهار شنبه 15 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>