دم مافیای کنکور چیده شد

صحرایی، وزیر آموزش و پرورش: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تنظیم کرد که بر اساس آن تاثیر نمره امتحانات نهایی در کنکور ۶۰ درصد خواهد شد. مافیای کنکور در مسیر اجرای این مصوبه سنگ‌اندازی‌های زیادی کرد اما موفق نشد. رئیس مجلس پای‌مردی فوق‌العاده‌ای داشت که این مصوبه تصویب شد.
چهار شنبه 8 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>