مصاحبه مردمی پیرامون چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مصاحبه مردمی پیرامون چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دسته بندی:

کلیپ

دانلود قسمت های انتخاب ایران (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 16 تیر 1403 - 14:59:45
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 16 تیر 1403 - 13:0:35
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 16 تیر 1403 - 11:29:9
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 16 تیر 1403 - 9:31:0
انتخاب ایران
جمعه 15 تیر 1403 - 2:49:9
انتخاب ایران
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 22:55:14
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 22:0:0
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 21:16:17
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 19:59:40
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 17:59:55
انتخاب ایران
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 17:57:39
انتخاب ایران
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 16:50:46
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 16:0:10
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 11:40:55
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 9:59:55
انتخاب ایران (زنده)
سه شنبه 12 تیر 1403 - 20:59:45
انتخاب ایران (بازپخش)
سه شنبه 12 تیر 1403 - 4:22:30
انتخاب ایران (بازپخش)
دو شنبه 11 تیر 1403 - 14:29:45
انتخاب ایران (زنده)
یک شنبه 10 تیر 1403 - 21:59:45
انتخاب ایران
یک شنبه 10 تیر 1403 - 13:26:57
انتخاب ایران
یک شنبه 10 تیر 1403 - 9:57:11
انتخاب ایران
شنبه 9 تیر 1403 - 21:26:35
انتخاب ایران
شنبه 9 تیر 1403 - 19:30:16
انتخاب ایران
شنبه 9 تیر 1403 - 18:57:48
انتخاب ایران
شنبه 9 تیر 1403 - 17:58:6
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 9 تیر 1403 - 14:30:55
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 9 تیر 1403 - 13:0:0
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 9 تیر 1403 - 11:30:36
انتخاب ایران (زنده)
شنبه 9 تیر 1403 - 10:0:50
انتخاب ایران
جمعه 8 تیر 1403 - 6:33:55
انتخاب ایران
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 22:59:30
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 21:30:50
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 20:0:50
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 16:59:37
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:29:30
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 13:0:55
انتخاب ایران (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 10:0:55
انتخاب ایران (زنده)
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 18:30:36
انتخاب ایران (زنده)
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 15:30:5
انتخاب ایران
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 14:0:10
انتخاب ایران (زنده)
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 11:0:51
انتخاب ایران
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 6:31:20
انتخاب ایران
سه شنبه 5 تیر 1403 - 22:59:55
انتخاب ایران
سه شنبه 5 تیر 1403 - 14:1:0
انتخاب ایران (زنده)
سه شنبه 5 تیر 1403 - 11:0:8
انتخاب ایران
دو شنبه 4 تیر 1403 - 14:0:30
انتخاب ایران
دو شنبه 4 تیر 1403 - 6:29:47
انتخاب ایران
دو شنبه 4 تیر 1403 - 1:55:22
انتخاب ایران
یک شنبه 3 تیر 1403 - 23:0:25
انتخاب ایران
یک شنبه 3 تیر 1403 - 14:0:0
انتخاب ایران
یک شنبه 3 تیر 1403 - 9:54:44
انتخاب ایران
یک شنبه 3 تیر 1403 - 6:30:0
انتخاب ایران
شنبه 2 تیر 1403 - 23:0:25
انتخاب ایران
شنبه 2 تیر 1403 - 15:44:7
انتخاب ایران
شنبه 2 تیر 1403 - 6:31:0
انتخاب ایران
جمعه 1 تیر 1403 - 23:0:15
انتخاب ایران
جمعه 1 تیر 1403 - 14:0:10
انتخاب ایران
جمعه 1 تیر 1403 - 6:31:0
انتخاب ایران
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 23:0:50
انتخاب ایران
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 14:0:35
انتخاب ایران
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 9:53:17
انتخاب ایران
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 6:29:50
انتخاب ایران
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 23:0:15
انتخاب ایران
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 17:53:35
انتخاب ایران
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 13:59:56
انتخاب ایران
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 6:30:55
انتخاب ایران
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 22:59:35
انتخاب ایران
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 14:0:20
انتخاب ایران
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 6:30:5
انتخاب ایران
شنبه 26 خرداد 1403 - 22:59:30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها