آیا حجاب ساخته جمهوری اسلامی است؟

آیا حجاب ساخته جمهوری اسلامی است؟

دکتر فهیمه فرهمند پور: وقتی نگاه و آرمان نوجوان ایرانی مهاجرت به جهان غرب باشد، خودش را برای آن آرمان آماده می کند، آرمانی که به دور از حجاب، پوشش و حیا وحریم است.
دسته بندی:

کلیپ

دانلود قسمت های خیابان آزادی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
خیابان آزادی (بازپخش)
شنبه 19 اسفند 1402 - 3:28:55
خیابان آزادی (بازپخش)
جمعه 18 اسفند 1402 - 14:30:40
برنامه خیابان آزادی (زنده)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 22:0:15
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 3:30:27
خیابان آزادی (باز پخش)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:29:30
خیابان آزادی (زنده)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 21:59:50
خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 3:31:19
خیابان آزادی (بازپخش)
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 14:29:40
خیابان آزادی (زنده)
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 21:59:55
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 3:32:40
خیابان آزادی (بازپخش)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 14:35:35
خیابان آزادی (زنده)
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 22:0:50
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 3:31:0
خیابان آزادی (بازپخش)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 14:31:40
برنامه خیابان آزادی (زنده)
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 22:0:15
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
شنبه 5 اسفند 1402 - 3:16:53
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
جمعه 4 اسفند 1402 - 14:30:55
برنامه خیابان آزادی (زنده)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 22:1:5
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 3:19:44
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 14:32:45
خیابان آزادی (زنده)
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 22:1:0
خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 3:21:0
خیابان آزادی (بازپخش)
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 14:21:18
خیابان آزادی (زنده)
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 21:59:55
خیابان آزادی (بازپخش)
شنبه 28 بهمن 1402 - 3:34:39
خیابان آزادی (بازپخش)
جمعه 27 بهمن 1402 - 14:26:0
خیابان آزادی (زنده)
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 22:0:35
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 3:34:9
خیابان آزادی (بازپخش)
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 14:28:36
خیابان آزادی (زنده)
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 22:0:30
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 3:35:15
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 14:29:20
برنامه خیابان آزادی (زنده)
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 21:59:35
خیابان آزادی (بازپخش)
شنبه 21 بهمن 1402 - 3:30:25
خیابان آزادی (بازپخش)
جمعه 20 بهمن 1402 - 14:31:51
برنامه خیابان آزادی (زنده)
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 22:0:30
خیابان آزادی (بازپخش)
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 3:39:16
خیابان آزادی (بازپخش)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 14:30:56
خیابان آزادی (زنده)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 21:59:40
خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 3:32:1
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
شنبه 14 بهمن 1402 - 3:31:15
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
جمعه 13 بهمن 1402 - 14:22:50
برنامه خیابان آزادی (زنده)
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 22:3:10
خیابان آزادی (بازپخش)
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 3:35:47
خیابان آزادی (بازپخش)
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 14:31:25
برنامه خیابان آزادی (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 22:16:30
خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 3:41:34
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 14:24:9
برنامه خیابان آزادی (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:0:35
خیابان آزادی (بازپخش)
شنبه 7 بهمن 1402 - 3:31:45
خیابان آزادی (بازپخش)
جمعه 6 بهمن 1402 - 14:17:35
خیابان آزادی (زنده)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 21:59:45
خیابان آزادی (بازپخش)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 3:37:45
برنامه خیابان آزادی (بازپخش)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 14:25:17
برنامه خیابان آزادی (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 22:0:10

گالری

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها