علی محمد مودب: حق وتو یعنی همین بُمبی که بر سر غزه می‌ریزند

علی محمد مودب - شاعر: اردوگاه غرب و نماینده اصلی آن یعنی آمریکا، می‌خواهد جهان را برای افزایش قدرت خود مصرف کند و منطق آنها، همین است که در غزه می‌بینیم. حق وتو، همین بمبی است که صهیونیست‌ها بر سر مردم غزه می‌ریزند.
دو شنبه 29 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>