آیا در گذشته و طب سنتی واکسیناسیون وجود داشته؟

در این ویدیو با حضور دکتر مظفرپور در مورد اینکه در گذشته نیز واکسیناسیون وجود داشته و همچنین در مورد اینکه اگر ابن سینا و زکریای رازی در این عصر زندگی میکردند حتما از بروز ترین تکنولوژی برای درمان استفاده می کردند و منکر استفاده از تکنولوژی برای درمان نمی شدند صحبت می کنیم.
شنبه 20 آبان 1402

ادامه...

<< < 1 > >>