سینمای جنگ و ضد جنگ

در قسمت سی و هشتم برنامه در مورد جنگ جهانی دوم و فیلم هایی که هالیوود در مورد جنگ درست کرده و همچنین سینمای دفاع مقدس ایران صحبت می کنیم.
یک شنبه 26 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>