گواهینامه ازدواج رو حتما بگیرین!

دکتر انسیه طلیقی معتقد است همانطور که برای رانندگی، نیازمند گواهینامه هستیم و البته گواهینامه داشتن، دلیل بر تصادف نکردن نیست، برای شروع یک زندگی مشترک هم باید گواهینامه ازدواج را بگیریم، اینکه مهارت‌های حل مسئله را بلد باشیم و بدون تنش، از تعارض‌ها بگذریم و البته بروز مشکل در زندگی زناشویی هم امری طبیعی است.
یک شنبه 5 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>