تدابیر سنتی برای درمان مشکلات گوارشی

در این ویدیو با حضور دکتر اسدزاده در مورد اینکه استفاده از دمنوش بارهنگ و عدم استفاده از ترشی ها و ماست و همچنین نوشیدن آب فراوان برای جبران آب بدن می تواند برای مشکلات گوارشی مفید باشد صحبت می کنیم.
چهار شنبه 22 شهریور 1402

ادامه...

تأثیر مشکلات گوارشی و عصبی بر روی مفاصل

در این ویدیو با حضور دکتر گرایلی در مورد اینکه از خوردن غذا و میوه های با طبع سرد دوری کنید و همچنین تأثیر ناراحتی در ایجاد کمر درد و توصیه می شود بر روان خود مسلط باشید صحبت می کنیم.
چهار شنبه 1 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 > >>