چراغ سبز برای گرانی نان در تهران

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران: از سال ۱۴۰۰ دستمزد کارگرها گران شده است اما قیمت نان زیاد نشده است. ۹۰ درصد هزینه‌های نانوایی از بازار آزاد تامین می‌شود.
یک شنبه 29 مرداد 1402

ادامه...

<< < 1 > >>