۵ سال سابقه کار اجرایی، پژوهشی، آموزشی یا قضایی برای ثبت نام نهایی داوطلبی مجلس

دکتر محسن اسلامی (سخنگوی ستاد انتخابات کشور): در قانون جدید انتخابات مجلس، به دارا بودن پنج سال سابقه کار اجرایی، پژوهشی، آموزشی یا قضایی اشاره شده که باید در مرحله ثبت نام یعنی دو ماه دیگر باید ارائه شود.
چهار شنبه 18 مرداد 1402

ادامه...

<< < 1 > >>