جمعیت بیشتر، جامعه فقیرتر؟!

آیا این فرضیه درست است که هر چه جمعیت یک کشور افزایش یابد، آن جامعه فقیرتر می‌شود؟ البته کسانی که به این امر اعتقاد دارند، ثابت بودن منابع را به عنوان یک فرض در نظر می‌گیرند.
چهار شنبه 3 خرداد 1402

ادامه...

<< < 1 > >>