مسجدی که مهد بچه‌ها هم هست

سیده شیما انوشه (پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت) مادر سه پسر است و همیشه دغدغه تربیت درست بچه‌ها را داشته، کاری اختصاصی برای کودکان و نوعی کارگاه‌های مهارت‌پروری متفاوت از آنچه در مهدهای کودک صورت می‌گیرد ضمن اینکه رویکرد دینی هم داشته باشد، و همین شد زمینه مسجدی که مهد بچه‌ها هم هست.
دو شنبه 30 مرداد 1402

ادامه...

چشمه

بررسی ظرفیت ها و چالش های مساجد در جامعه اسلامی / «چشمه» اولین برنامه با رویکرد تخصصی به مسجد
یک شنبه 6 فروردین 1402

ادامه...

<< < 1 > >>