روایت مردم

روایت‌های مردمی و واقعی از شرایط روز کشور شما هم میتوانید برای ارسال گزارش‌های خودتون، در صفحه اول سایت به گزینه شهروند خبرنگار مراجعه کرده و ویدئوهای خودتون رو برای ما ارسال کنید.
شنبه 20 اسفند 1401

ادامه...

<< < 1 > >>