حتی الامکان سعی می‌کنیم از ظرفیت خود خانواده‌ها برای کارهای فرهنگی استفاده کنیم

خانم صفاصدقی، فعال حوزه خانواده: در بعضی موارد که امکان رایگان انجام شدن نیست، گروه ما سعی می کند تا گروه‌های جهادی و افرادی که نذری دارند در این موارد را دخیل کنند تا کار انجام شود.
دو شنبه 21 اسفند 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>