رخدادی از جنس افق

برنامه‌های مختلف تلویزیونی با موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، طی این هفته از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.
یک شنبه 5 شهریور 1402

ادامه...

پخش صدها عنوان برنامه زنده و تولیدی با محوریت اربعین از تلویزیون/ استقرار تیم تولید سیما در ستاد اربعین وزارت کشور

صادق یزدانی دبیر ستاد اربعین سیما گفت: امسال صدها عنوان برنامه‌ و مستند با محوریت پیاده‌روی اربعین برای پخش از شبکه‌های مختلف تلویزیون تدارک دیده شده است.
شنبه 4 شهریور 1402

ادامه...

تکیه بر مردم میدان...

برنامه‌های مختلف تلویزیونی با موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، طی این هفته از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.
شنبه 7 مرداد 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 > >>