گمشده ای که پیدا بود

روایتی از تفحص شهدا و همراهی با افرادی است که سالها در این مسیر در حال خدمت هستند. هر قسمت روایت یکی از این افراد و قصه شهیدی است که تفحص شده است

کلیپ

دانلود قسمت های گمشده ای که پیدا بود (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 13:0:10
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 2:1:16
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 20:0:5
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 2:0:19
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 20:0:57
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 12:29:58
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 2:1:15
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 20:0:25
مستند گمشده ای که پیدا بود
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 13:4:32
مستند گمشده ای که پیدا بود
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 2:1:18
مستند گمشده ای که پیدا بود
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 20:0:5
مستند گمشده ای که پیدا بود
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 13:7:0
مستند گمشده ای که پیدا بود
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 1:59:48
مستند گمشده ای که پیدا بود
شنبه 25 شهریور 1402 - 20:1:16
مستند گمشده‌ای که پیدا بود
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 20:0:30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها