کار کوتاه فرهنگی

کار های کوتاه با موضوع فرهنگی

دانلود قسمت های کار کوتاه فرهنگی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
از خوب به عالی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 12:11:27
خاطرات پیشرفت
یک شنبه 9 مهر 1402 - 21:50:26
عقبه
شنبه 8 مهر 1402 - 4:58:15
تیزر آب هرگز نمی میرد
جمعه 7 مهر 1402 - 12:6:47
عقبه
جمعه 7 مهر 1402 - 4:56:26
تیزر آب هرگز نمی میرد
جمعه 7 مهر 1402 - 1:42:6
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 10:48:26
جهاد هلال‌احمر در دفاع مقدس
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 1:53:54
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 0:18:11
تیزر آب هرگز نمی میرد
سه شنبه 4 مهر 1402 - 17:56:53
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
سه شنبه 4 مهر 1402 - 17:48:35
از خوب به عالی
سه شنبه 4 مهر 1402 - 15:11:25
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
سه شنبه 4 مهر 1402 - 12:10:4
تیزر آب هرگز نمی میرد
سه شنبه 4 مهر 1402 - 10:51:57
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
سه شنبه 4 مهر 1402 - 8:51:21
خاطرات پیشرفت
سه شنبه 4 مهر 1402 - 7:48:52
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
سه شنبه 4 مهر 1402 - 5:56:24
عقبه
سه شنبه 4 مهر 1402 - 4:55:42
ای پرچمت ما را کفن
سه شنبه 4 مهر 1402 - 3:53:37
تیزر آب هرگز نمی میرد
سه شنبه 4 مهر 1402 - 1:53:44
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
دو شنبه 3 مهر 1402 - 22:49:49
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
دو شنبه 3 مهر 1402 - 19:53:54
کار کوتاه مستند نماز جماعت مغرب
دو شنبه 3 مهر 1402 - 18:20:25
ای پرچمت ما را کفن
دو شنبه 3 مهر 1402 - 18:3:55
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
دو شنبه 3 مهر 1402 - 16:49:59
خاطرات پیشرفت
دو شنبه 3 مهر 1402 - 15:54:50
تیزر آب هرگز نمی میرد
دو شنبه 3 مهر 1402 - 15:46:23
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
دو شنبه 3 مهر 1402 - 12:14:37
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 3 مهر 1402 - 11:48:59
تیزر آب هرگز نمی میرد
دو شنبه 3 مهر 1402 - 7:42:10
خاطرات پیشرفت
دو شنبه 3 مهر 1402 - 6:51:27
کار کوتاه مستند عقبه (صافکار)
دو شنبه 3 مهر 1402 - 4:54:11
کار کوتاه مستند نقش ماندگار
دو شنبه 3 مهر 1402 - 0:22:33
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
دو شنبه 3 مهر 1402 - 0:19:27
تیزر آب هرگز نمی میرد
یک شنبه 2 مهر 1402 - 23:19:3
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 19:55:44
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:7:7
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:4:1
نماهنگ راه ماه
یک شنبه 2 مهر 1402 - 17:58:49
کنگره مداحان (زنده)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:50:21
کنگره مداحان (زنده)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 15:46:45
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 15:29:35
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 14:24:24
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 14:15:32
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 12:54:57
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 12:28:46
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 12:20:40
جهاد هلال‌احمر در دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 12:15:19
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 12:12:13
کار کوتاه مستند فصل درخشان
یک شنبه 2 مهر 1402 - 11:45:25
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 11:44:32
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 10:56:54
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 10:56:1
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 9:55:46
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 8:55:38
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 8:51:42
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 7:58:0
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 6:50:34
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 5:57:35
عقبه
یک شنبه 2 مهر 1402 - 4:53:52
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 4:52:59
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 3:55:37
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 1:54:49
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 1:50:53
جهاد هلال‌احمر در دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:25:2
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:21:56
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:21:3
یا حسن العسکری (علیه السلام)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 0:19:20
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
شنبه 1 مهر 1402 - 23:26:21
یا حسن العسکری (علیه السلام)
شنبه 1 مهر 1402 - 23:25:28
یا حسن العسکری (علیه السلام)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:28:22
یا حسن العسکری (علیه السلام)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:23:56
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
شنبه 1 مهر 1402 - 19:56:49
یا حسن العسکری (علیه السلام)
شنبه 1 مهر 1402 - 18:28:34
یا حسن العسکری (علیه السلام)
شنبه 1 مهر 1402 - 18:12:29
یا حسن العسکری (علیه السلام)
شنبه 1 مهر 1402 - 18:4:23
تیزر برنامه‌های هفته دفاع مقدس
شنبه 1 مهر 1402 - 17:56:14
کار کوتاه مستند فصل درخشان
شنبه 1 مهر 1402 - 11:48:54
نماهنگ عاشورا ل 31
شنبه 1 مهر 1402 - 9:52:20
عقبه
شنبه 1 مهر 1402 - 4:52:20
از خوب به عالی
جمعه 31 شهریور 1402 - 14:47:25
جهاد هلال‌احمر در دفاع مقدس
جمعه 31 شهریور 1402 - 9:44:8
عقبه
جمعه 31 شهریور 1402 - 4:51:2
جهاد هلال‌احمر در دفاع مقدس
جمعه 31 شهریور 1402 - 0:21:42
نماهنگ عاشورا ل 31
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 19:53:28
کار کوتاه مستند فصل درخشان
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 11:47:0
از خوب به عالی
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 7:39:29
از خوب به عالی
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 18:45:22
کار کوتاه مستند فصل درخشان
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 12:16:11
نقش ماندگار
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 6:56:11
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 1:46:59
از خوب به عالی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 14:19:45
کار کوتاه مستند فصل درخشان
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 11:49:48
خاطرات پیشرفت
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 7:44:14
از خوب به عالی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 3:53:13
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 18:43:49
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 11:46:26
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 21:48:30
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 14:17:28
فصل درخشان
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 11:49:47
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 9:48:2
کار کوتاه مستند نائب الزیاره
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 4:1:41
نماهنگ همسایه سلام
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 2:24:21
ثانیه هایی در حریم حضرت دوست
شنبه 25 شهریور 1402 - 23:18:10
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
شنبه 25 شهریور 1402 - 23:5:17
نماهنگ همسایه سلام
شنبه 25 شهریور 1402 - 21:53:31
کار کوتاه روایتی از اربعین
شنبه 25 شهریور 1402 - 20:45:3
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
شنبه 25 شهریور 1402 - 19:50:10
مستند السلطان
شنبه 25 شهریور 1402 - 19:30:39
کار کوتاه مستند نائب الزیاره
شنبه 25 شهریور 1402 - 18:47:2
یا رضا
شنبه 25 شهریور 1402 - 17:50:46
نشسته‌ام به رواقی به گوشۀ حرمش
شنبه 25 شهریور 1402 - 14:19:22
یا رضا
شنبه 25 شهریور 1402 - 12:14:57
یا رضا
شنبه 25 شهریور 1402 - 4:4:8
در رثای امام رئوف (علیه السلام)
شنبه 25 شهریور 1402 - 3:3:50
حرم تو کعبۀ دل
جمعه 24 شهریور 1402 - 20:48:12
یا رضا
جمعه 24 شهریور 1402 - 18:50:6
کار کوتاه مستند فصل درخشان
جمعه 24 شهریور 1402 - 11:48:15
خاطرات پیشرفت
جمعه 24 شهریور 1402 - 11:24:26
مستند بیست و هشتم ماه صفر
جمعه 24 شهریور 1402 - 5:46:44
تو نور باطن زهرایی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 22:51:40
مستند یحیی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 15:29:22
تصور کن
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 14:25:4
کار کوتاه داستانی سرباز
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 7:43:27
هدیه‌ای به قلب مجروح جُنا
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 18:22:47
حماسۀ دلوار
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 14:22:21
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 11:49:22
کار کوتاه مستند فصل درخشان
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 11:49:42
کار کوتاه مستند فصل درخشان
شنبه 11 شهریور 1402 - 11:49:47
حماسۀ دلوار
شنبه 11 شهریور 1402 - 9:49:23
خرده‌روایت‌ها
جمعه 10 شهریور 1402 - 18:34:27
کار کوتاه مستند فصل درخشان
جمعه 10 شهریور 1402 - 11:51:17
صدر محیط اطرافمان باشیم
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 23:27:4
صدر محیط اطرافمان باشیم
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 15:27:12
خرده‌روایت‌ها
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 14:20:24
کار کوتاه مستند فصل درخشان
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 11:51:48
خرده‌روایت‌ها
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 7:43:6
صدر محیط اطرافمان باشیم
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 6:56:19
خرده‌روایت‌ها
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 21:55:30
صدر محیط اطرافمان باشیم
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 21:46:25
خرده‌روایت‌ها
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 20:37:16
کار کوتاه مستند فصل درخشان
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 11:51:1
نماهنگ بازی بچه‌ها
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 0:24:16
دختران حاج قاسم
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 14:24:2
کار کوتاه مستند فصل درخشان
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 11:48:11
دختران حاج قاسم
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 23:24:57
مثبت مردم
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 16:46:55
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 11:53:22
کار کوتاه مستند مثبت مردم
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 23:23:5
مثبت مردم
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 15:18:13
کار کوتاه مستند فصل درخشان
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 11:50:49
مثبت مردم
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 7:46:19
مستند از خوب به عالی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 2:43:56
اسم تو مصطفاست
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 1:17:14
مثبت مردم
شنبه 4 شهریور 1402 - 23:19:53
مستند از خوب به عالی
شنبه 4 شهریور 1402 - 20:43:9
اسم تو مصطفاست
شنبه 4 شهریور 1402 - 15:16:22
مثبت مردم
شنبه 4 شهریور 1402 - 13:52:54
کار کوتاه مستند فصل درخشان
شنبه 4 شهریور 1402 - 11:53:4
از خوب به عالی
شنبه 4 شهریور 1402 - 9:46:52
مثبت مردم
شنبه 4 شهریور 1402 - 5:54:8
درس زکاوت
شنبه 4 شهریور 1402 - 4:25:33
جان کلام
شنبه 4 شهریور 1402 - 3:58:55
مثبت مردم
شنبه 4 شهریور 1402 - 0:23:29
از خوب به عالی
جمعه 3 شهریور 1402 - 22:46:57
مثبت مردم
جمعه 3 شهریور 1402 - 21:53:39
اسم تو مصطفاست
جمعه 3 شهریور 1402 - 19:17:44
مثبت مردم
جمعه 3 شهریور 1402 - 13:53:8
کار کوتاه مستند فصل درخشان
جمعه 3 شهریور 1402 - 11:57:20
مثبت مردم
جمعه 3 شهریور 1402 - 6:53:51
چشم به راه
جمعه 3 شهریور 1402 - 4:24:3
بدرقه نوجوانان اربعینی
جمعه 3 شهریور 1402 - 0:28:38
مثبت مردم
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 20:53:46
درس زکاوت
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 19:19:17
کار کوتاه مستند فصل درخشان
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 11:52:53
تصور کن
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 7:55:5
کار کوتاه مستند به فکر نسل بعدی
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 17:55:39
کار کوتاه داستانی خرده‌روایت‌ها
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 16:52:47
نماهنگ عاشورا ل 31
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 14:24:56
کار کوتاه مستند فصل درخشان
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 11:51:36
مرحمت
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 10:54:45
قهرمان‌های کوچک ما
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 9:55:8
مرحمت
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 4:23:27
قهرمان‌های کوچک ما
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 0:25:53
مرحمت
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 23:23:53
از خوب به عالی
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 23:7:55
قهرمان‌های کوچک ما
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 21:56:3
کار کوتاه مستند فصل درخشان
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 11:52:57
نماهنگ عاشورا ل 31
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 13:23:53
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 11:54:44
کار کوتاه مستند فصل درخشان
شنبه 28 مرداد 1402 - 11:56:50
جان کلام
شنبه 28 مرداد 1402 - 3:47:10
چشم به راه
شنبه 28 مرداد 1402 - 3:30:30
دمنوش
شنبه 28 مرداد 1402 - 0:52:9
چشم به راه
جمعه 27 مرداد 1402 - 15:15:9
کار کوتاه مستند فصل درخشان
جمعه 27 مرداد 1402 - 11:59:0
جان کلام
جمعه 27 مرداد 1402 - 3:45:33
بازگشت آزادگان
جمعه 27 مرداد 1402 - 0:52:56
بازگشت آزادگان
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 12:24:1
کار کوتاه مستند فصل درخشان
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 11:53:0
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 21:48:9
کار کوتاه مستند فصل درخشان
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 11:53:51
جان کلام
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 3:43:2
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 15:48:17
کار کوتاه مستند فصل درخشان
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 11:55:43
کار کوتاه مستند اقیانوس های آرامش
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 1:53:53
طبیعت و مردم
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 15:55:8
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 11:53:27
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 3:27:37
کار کوتاه مستند اقیانوس های آرامش
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 0:55:18
کار کوتاه مستند اقیانوس های آرامش
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 14:25:51
کار کوتاه مستند فصل درخشان
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 11:53:4
جان کلام
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 3:39:12
کار کوتاه مستند از خوب به عالی
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 2:50:22
کار کوتاه مستند اقیانوس های آرامش
شنبه 21 مرداد 1402 - 23:25:54
جان کلام
شنبه 21 مرداد 1402 - 12:0:24
کار کوتاه مستند فصل درخشان
شنبه 21 مرداد 1402 - 11:53:11
جان کلام
جمعه 20 مرداد 1402 - 12:2:27
کار کوتاه مستند فصل درخشان
جمعه 20 مرداد 1402 - 11:54:59
از خوب به عالی
جمعه 20 مرداد 1402 - 9:46:15
جان کلام
جمعه 20 مرداد 1402 - 3:37:40
کار کوتاه مستند سرو بی سر
جمعه 20 مرداد 1402 - 2:27:27
از خوب به عالی
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 22:48:5
کار کوتاه مستند سرو بی سر
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 22:42:25
جان کلام
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 12:3:14
کار کوتاه مستند فصل درخشان
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 11:55:16
جان کلام
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 3:34:4
دمنوش
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 1:52:9
کار کوتاه مستند فصل درخشان
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 11:55:37
دمنوش
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 9:52:54
کار کوتاه مستند میان برنامه
شنبه 14 مرداد 1402 - 21:47:21
کار کوتاه مستند فصل درخشان
شنبه 14 مرداد 1402 - 11:54:37
کار کوتاه مستند فصل درخشان
جمعه 13 مرداد 1402 - 11:58:10
دمنوش
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 20:52:44
کار کوتاه مستند فصل درخشان
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 11:55:24
کار کوتاه داستانی دمنوش
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 8:51:49
کار کوتاه داستانی دمنوش
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 21:46:26
کار کوتاه مستند فصل درخشان
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 11:54:54
کار کوتاه مستند فصل درخشان
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 11:52:32
کار کوتاه مستند انسان 250 ساله
شنبه 7 مرداد 1402 - 14:18:15
کار کوتاه مستند انسان 250 ساله
شنبه 7 مرداد 1402 - 11:14:3
کار کوتاه مستند انسان 250 ساله
شنبه 7 مرداد 1402 - 4:53:50
انسان 250ساله
جمعه 6 مرداد 1402 - 11:57:43
کار کوتاه مستند انسان 250 ساله
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 22:51:44
کار کوتاه مستند انسان 250 ساله
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 11:58:6
کار کوتاه مستند انسان 250 ساله
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 3:45:27
کار کوتاه مستند به نام پدر
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 15:26:6
کار کوتاه داستانی کوچه سرو
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 2:59:25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها