ادعیه و مناجات

نماز جماعت و دعای فرج

دانلود قسمت های ادعیه و مناجات (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
دعای عهد
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 3:22:8
نماز جماعت صبح
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 3:10:18
دعای فرج
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 3:6:45
اذان صبح به افق تهران
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 3:2:30
اذان مغرب به افق تهران
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 19:38:30
نماز جماعت ظهر
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 12:7:23
اذان ظهر به افق تهران
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 12:2:30
دعای عهد
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 3:18:36
نماز جماعت صبح
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 3:10:12
دعای فرج
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 3:6:39
اذان صبح به افق تهران
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 3:2:30
اذان مغرب به افق تهران
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 19:38:30
دعای فرج
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 12:13:59
اذان ظهر به افق تهران
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 12:2:30
دعای عهد
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 3:19:45
نماز جماعت صبح
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 3:12:17
دعای فرج
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 3:8:44
اذان صبح به افق تهران
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 3:3:30
دعای فرج
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 19:49:1
نماز جماعت مغرب
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 19:42:23
اذان مغرب به افق تهران
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 19:37:30
دعای فرج
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 12:14:5
نماز جماعت ظهر
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 12:7:25
اذان ظهر به افق تهران
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 12:2:30
دعای عهد
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 3:17:11
اقامه نماز جماعت صبح
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 3:10:31
دعای فرج
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 3:6:58
اذان صبح به افق تهران
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 3:3:30
دعای فرج
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 19:47:27
نماز جماعت مغرب
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 19:41:19
اذان مغرب به افق تهران
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 19:36:30
اقامه نماز جماعت
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 12:7:3
اذان ظهر به وقت تهران
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 12:2:30
دعای عهد
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 3:19:26
نماز جماعت صبح
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 3:12:47
دعای فرج
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 3:9:14
اذان صبح به افق تهران
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 3:4:30
اذان مغرب به افق تهران
شنبه 13 خرداد 1402 - 19:36:30
دعای فرج
شنبه 13 خرداد 1402 - 12:12:57
نماز جماعت ظهر
شنبه 13 خرداد 1402 - 12:5:34
اذان ظهر به افق تهران
شنبه 13 خرداد 1402 - 12:1:30
دعای عهد
شنبه 13 خرداد 1402 - 3:19:8
نماز جماعت صبح
شنبه 13 خرداد 1402 - 3:13:19
دعای فرج
شنبه 13 خرداد 1402 - 3:9:46
اذان صبح به افق تهران
شنبه 13 خرداد 1402 - 3:4:30
دعای فرج
جمعه 12 خرداد 1402 - 19:47:27
نماز جماعت مغرب
جمعه 12 خرداد 1402 - 19:40:41
اذان مغرب به افق تهران
جمعه 12 خرداد 1402 - 19:35:30
دعای فرج
جمعه 12 خرداد 1402 - 12:5:53
اذان ظهر به وقت تهران
جمعه 12 خرداد 1402 - 12:1:30
دعای عهد
جمعه 12 خرداد 1402 - 3:21:42
نماز جماعت صبح
جمعه 12 خرداد 1402 - 3:13:34
دعای فرج
جمعه 12 خرداد 1402 - 3:10:1
اذان صبح به افق تهران
جمعه 12 خرداد 1402 - 3:5:30
دعای فرج
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 19:45:43
نماز جماعت مغرب
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 19:38:45
اذان مغرب به افق تهران
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 19:34:30
اذان ظهر به وقت تهران
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 12:1:30
دعای عهد
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:21:54
نماز جماعت صبح
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:13:41
دعای فرج
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:10:8
اذان صبح به افق تهران
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:5:30
اذان مغرب به افق تهران
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 19:34:30
دعای فرج
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 12:6:8
اذان ظهر به وقت تهران
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 12:1:30
دعای عهد
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:20:31
نماز جماعت صبح
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:14:41
دعای فرج
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:11:8
اذان صبح به افق تهران
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:6:30
اذان مغرب به افق تهران
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 19:33:30
دعای فرج
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 12:6:23
دعای عهد
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:23:19
نماز جماعت صبح
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:15:11
دعای فرج
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:11:38
اذان صبح به افق تهران
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:7:30
اذان مغرب به افق تهران
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 19:32:30
دعای فرج
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 12:5:51
اذان ظهر به وقت تهران
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 12:1:30
دعای عهد
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:23:51
نماز جماعت صبح
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:15:38
دعای فرج
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:12:5
اذان صبح به افق تهران
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:7:30
اذان مغرب به افق تهران
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 19:32:30
دعای فرج
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 12:6:21
اذان ظهر به وقت تهران
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 12:1:30
دعای عهد
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:25:9
نماز جماعت صبح
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:16:41
دعای فرج
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:13:8
اذان صبح به افق تهران
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:8:30
اذان مغرب به افق تهران
شنبه 6 خرداد 1402 - 19:31:30
دعای فرج
شنبه 6 خرداد 1402 - 12:12:33
نماز جماعت ظهر
شنبه 6 خرداد 1402 - 12:5:10
اذان ظهر به وقت تهران
شنبه 6 خرداد 1402 - 12:0:30
دعای عهد
شنبه 6 خرداد 1402 - 3:26:0
نماز جماعت صبح
شنبه 6 خرداد 1402 - 3:18:25
دعای فرج
شنبه 6 خرداد 1402 - 3:14:52
اذان صبح به افق تهران
شنبه 6 خرداد 1402 - 3:9:30
دعای فرج
جمعه 5 خرداد 1402 - 19:41:44
نماز جماعت مغرب
جمعه 5 خرداد 1402 - 19:34:46
اذان مغرب به افق تهران
جمعه 5 خرداد 1402 - 19:30:30
دعای فرج
جمعه 5 خرداد 1402 - 12:4:45
اذان ظهر به وقت تهران
جمعه 5 خرداد 1402 - 12:0:30
دعای عهد
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:25:2
اقامه نماز جماعت صبح
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:18:26
دعای فرج
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:14:53
اذان صبح به افق تهران
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:10:30
نماز جماعت مغرب
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 19:32:58
اذان مغرب به افق تهران
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 19:29:30
دعای فرج
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 12:5:12
اذان ظهر به وقت تهران
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 12:0:30
دعای عهد
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:26:26
نماز جماعت صبح
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:19:52
دعای فرج
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:16:19
اذان صبح به افق تهران
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:11:30
اذان مغرب به افق تهران
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 19:29:30
دعای فرج
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 12:5:23
اذان ظهر به وقت تهران
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 12:0:30
دعای عهد
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:25:26
نماز جماعت صبح
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:19:41
دعای فرج
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:16:8
اذان صبح به افق تهران
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:11:30
اذان مغرب به افق تهران
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 19:28:30
دعای فرج
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 12:5:3
اذان ظهر به وقت تهران
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 12:0:30
دعای عهد
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:28:57
نماز جماعت صبح
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:20:41
اذان صبح به افق تهران
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:12:30
اذان مغرب به افق تهران
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 19:27:30
دعای فرج
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 12:5:20
اذان ظهر به وقت تهران
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 12:0:30
دعای عهد
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:29:52
نماز جماعت صبح
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:21:34
دعای فرج
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:18:1
اذان صبح به افق تهران
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:13:30
نماز جماعت ظهر
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 12:6:45
اذان ظهر به وقت تهران
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 12:0:30
نماز جماعت صبح
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 3:22:58
اذان صبح به افق تهران
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 3:14:30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها