مرغ همسایه

مرغ همسایه

تهیه‌کننده:

فراز صباحی

کارگردان:

علی بهنام

برنامه به شکلی تلاش می‌کند تا فضای شورای امنیت سازمان ملل را نشان دهد. آقای ذکریایی مدیر جلسه شورای امنیت است و به فراخور موضوع افرادی که در اطراف او نشسته‌اند نماینده به قول معروف ابر قدرت‌هایی هستند که فکر می‌کنند تمام جهان در دست آنهاست.
دسته بندی:

کلیپ

دانلود قسمت های مرغ همسایه (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
مرغ همسایه
شنبه 28 مرداد 1402 - 15:30:26
مرغ همسایه
جمعه 27 مرداد 1402 - 20:0:50
مرغ همسایه
جمعه 27 مرداد 1402 - 15:30:51
مرغ همسایه
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 20:0:7
مرغ همسایه
شنبه 21 مرداد 1402 - 15:30:5
برنامه مرغ همسایه
جمعه 20 مرداد 1402 - 20:0:7
مرغ همسایه
جمعه 20 مرداد 1402 - 15:29:12
مرغ همسایه
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 20:0:21
برنامه مرغ همسایه
سه شنبه 27 تیر 1402 - 7:9:22
مرغ همسایه
دو شنبه 26 تیر 1402 - 7:0:8
برنامه مرغ همسایه
یک شنبه 25 تیر 1402 - 7:0:55
برنامه مرغ همسایه
شنبه 24 تیر 1402 - 15:30:36
برنامه مرغ همسایه
جمعه 23 تیر 1402 - 20:0:7
مرغ همسایه
جمعه 23 تیر 1402 - 15:28:47
مرغ همسایه
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 20:0:47
مرغ همسایه
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 20:0:50
مرغ همسایه
سه شنبه 20 تیر 1402 - 6:59:56
مرغ همسایه
دو شنبه 19 تیر 1402 - 7:6:51
مرغ همسایه
یک شنبه 18 تیر 1402 - 7:0:13
مرغ همسایه
شنبه 17 تیر 1402 - 15:30:1
مرغ همسایه
جمعه 16 تیر 1402 - 15:29:58
مرغ همسایه
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 20:0:22
مرغ همسایه
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 15:36:42
مرغ همسایه
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 20:0:21
مرغ همسایه
سه شنبه 13 تیر 1402 - 6:59:58
مرغ همسایه
دو شنبه 12 تیر 1402 - 7:1:11
مرغ همسایه
یک شنبه 11 تیر 1402 - 7:0:45
مرغ همسایه
شنبه 10 تیر 1402 - 15:32:57
مرغ همسایه
جمعه 9 تیر 1402 - 20:0:38
مرغ همسایه
جمعه 9 تیر 1402 - 15:39:53
مرغ همسایه
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 19:59:51
مرغ همسایه
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 15:38:9
برنامه مرغ همسایه
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 19:59:58
مرغ همسایه
سه شنبه 6 تیر 1402 - 6:59:27
مرغ همسایه
یک شنبه 4 تیر 1402 - 6:59:40
مرغ همسایه
شنبه 3 تیر 1402 - 15:35:0
مرغ همسایه
جمعه 2 تیر 1402 - 20:0:42
مرغ همسایه
جمعه 2 تیر 1402 - 15:34:29
برنامه مرغ همسایه
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 19:59:51
برنامه مرغ همسایه
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 15:36:9
برنامه مرغ همسایه
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 19:59:50
مرغ همسایه
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 6:59:34
مرغ همسایه
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 7:0:27
مرغ همسایه
شنبه 27 خرداد 1402 - 15:38:21
مرغ همسایه
جمعه 26 خرداد 1402 - 20:0:17
مرغ همسایه
جمعه 26 خرداد 1402 - 15:35:53
مرغ همسایه
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 20:0:37
برنامه مرغ همسایه
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 20:0:17
مرغ همسایه
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 7:1:0
مرغ همسایه
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 6:59:37
مرغ همسایه
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 7:0:21
مرغ همسایه
شنبه 20 خرداد 1402 - 15:31:41
برنامه مرغ همسایه
جمعه 19 خرداد 1402 - 20:0:5
مرغ همسایه
جمعه 19 خرداد 1402 - 15:32:45
مرغ همسایه
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 20:0:42
مرغ همسایه
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 15:29:50
برنامه مرغ همسایه
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 20:0:38
مرغ همسایه
جمعه 12 خرداد 1402 - 19:59:50
مرغ همسایه
جمعه 12 خرداد 1402 - 15:30:34
مرغ همسایه
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 20:0:6
برنامه مرغ همسایه
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 15:30:18
برنامه مرغ همسایه
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 20:0:43
مرغ همسایه
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 7:0:21
مرغ همسایه
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 6:59:44
مرغ همسایه
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 7:0:46
برنامه مرغ همسایه
شنبه 6 خرداد 1402 - 15:29:21
مرغ همسایه
جمعه 5 خرداد 1402 - 20:0:3
مرغ همسایه
جمعه 5 خرداد 1402 - 15:30:53
مرغ همسایه
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 15:30:1
برنامه مرغ همسایه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 19:59:57
مرغ همسایه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 7:0:23
برنامه مرغ همسایه
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 7:1:40
مرغ همسایه
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 6:59:51
مرغ همسایه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 15:30:11
مرغ همسایه
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 15:29:53
مرغ همسایه
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 20:0:20
مرغ همسایه
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 15:29:57
مرغ همسایه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 15:29:51
مرغ همسایه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 20:0:23
مرغ همسایه
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 15:30:40
مرغ همسایه
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 20:0:1
مرغ همسایه
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 15:31:28
مرغ همسایه
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 19:59:40
مرغ همسایه
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 15:32:15
مرغ همسایه
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 20:0:1
مرغ همسایه
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 20:30:5
مرغ همسایه
شنبه 20 اسفند 1401 - 20:30:14

گالری

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها