گالری تصاویر/

کوگان آندری - فعال اجتماعی در روسیه: حمله رژیم صهیونیستی به رفح، یک نسل‌کشی تمام عیار است و اسرائیل نشان داد از همه خطوط قرمز و قوانین بین‌المللی عبور می‌کند